Entrevistes

Les entrevistes són una de les vies a través de les quals ens aproximarem a la governança local de l’EURAM. Específicament, considerem dos grups d’entrevistes: a representants dels ajuntaments (entrevistes territoris) i a experts sobre diferents matèries de la governança local (entrevistes experts).
Josep-Maria-Elorduy-Vidal-1

Josep Maria Elorduy

“Els Ajuntaments, quan veuen que els seus ciutadans no estan ben servits, se n’ocupen, no perquè en tinguin les competències, sinó per la vocació de servei públic”

diego-gomez-2

Diego Gómez

“La Llei de racionalització implica un control exhaustiu que dificulta la gestió i ens obliga a ser molt creatius per a poder atendre les necessitats municipals”

Andres-Boix-perfil

Andrés Boix

“La llei de règim local no ha servit per a redissenyar el mapa local i la funció dels municipis”

Joan-Ribas-ib

Joan Ribas

“Totes aquestes competències relacionades amb l’atenció a les persones haurien d’estar ben finançades per poder estar centralitzades en els ajuntaments”

Jose-Morell-1

José Morell

“Crec que a Espanya hi ha un gran problema de minifundisme municipal amb una difícil solució. Al voltant dels municipis s’ha creat una forta identitat i no es poden agrupar per decret”

Ramon-Galindo1

Ramón Galindo

“Necessitem millorar el coneixement de què disposa l’Administració sobre el govern local i avançar en una cultura de l’avaluació normativa, que avui dia és molt pobra”

Jaume-Renyer-cat

Jaume Renyer

“El Camp de Tarragona hauria de ser àrea Metropolitana seria l’estructura més adient per la gestió i administració dels serveis bàsics”

MAITEVILALTA-

Maite Vilalta

“Cal reforçar la relació entre la hisenda de la Generalitat de Catalunya i la dels governs locals”

NURIA_BOSCH

Núria Bosch

“S’ha de tenir el nivell supramunicipal per a poder assumir competències des de les comunitats autònomes i així equiparar-nos a altres països europeus on les entitats locals tenen gran capacitat”

Rafael-Ruiz

Rafael Ruiz

“La Llei d’estabilitat pressupostària és una mesura estatal que estaria molt bé per a administracions que tenen deute i estan arruïnades, però no per ajuntaments que estan sanejats”

Joan-Josep-Malras-i-Pascual

Joan Josep Malràs

“Crec que el més important seria que els ajuntaments poguessin resoldre les necessitats dels ciutadans, i per a la resta, enxarxar administracions. En el món rural hem d’anar de la mà d’altres per a accedir als recursos que, per escala, no tenim”

Mariona-Tomas-inicio

Mariona Tomàs

“La gent no vol ser absorbida per la ciutat de Barcelona: si a la gent l’allunyes del poder no se sent representada”

Lluis-Medir

Lluís Medir

“Jo crec que el disseny que es va fer de les vegueries era molt encertat, pensant en el territori tal com és actualment. Caldria que les províncies es tornessin vegueries”

GloriaCorral

Glòria Corral

“El 90% dels problemes d’habitatge que tenim prové dels lloguers turístics d’edificis residencials”