Josep Maria Elorduy

Entrevista a: Josep Maria Elorduy Vidal / 30 de novembre de 2017 Per situar-te, jo tinc una vessant tècnica, d’execució de polítiques públiques i també em dedico a pensar-hi. Poso en el centre d’aquesta reflexió el servei que hem de donar a la ciutadania. Per ara, el millor resultat l’identifico amb el model asimètric. La…

José Morell

Entrevista a: José Morell / 15 de gener de 2018 • Considerant les competències que actualment té un ajuntament com el seu, els serveis que realment acaba donant i els que considera que podria donar millor que una altra Administració, quins serveis cediria a administracions de més nivell i quins demanaria per a la seua…

Diego Gómez

Entrevista a: Diego Gómez / 02 de febrer de 2018 • Considerant les competències que actualment té un ajuntament com el seu, els serveis que realment acaba donant i els que considera que podria donar millor que una altra Administració, quins serveis cediria a administracions de més nivell i quins demanaria per a la seua…

Joan Josep Malràs

Entrevista a: Joan Josep Malràs i Pascual / 30 de novembre de 2017 • Podríem començar per parlar del paper de les euroregions, que semblava que havien de tenir un paper rellevant però darrerament ha quedat clar que els Estats són els ens principals: Les euroregions són espai de referència perquè apleguen un conjunt de…

Rafael Ruiz

Entrevista a: Rafael Ruíz González / 29 de novembre de 2017 • Considerant les competències que actualment té un ajuntament com el seu, els serveis que realment acaba donant i els que considera que podria donar millor que una altra Administració, quins serveis cediria a administracions de més nivell i quins demanaria per a la…

Jaume Renyer

Entrevista a: Jaume Renyer Alimbau / 29 de novembre de 2017 De fa anys he defensat la conveniència que el Camp de Tarragona s’estructurés com a àrea metropolitana, cosa que fa temps que és un projecte però no s’ha materialitzat legislativament al Parlament de Catalunya. Crec que seria l’estructura més adient per a la gestió…

Joan Ribas

Entrevista a: Joan Ribas Ferrer / 29 de novembre de 2017 • Una primera qüestió dins del marc del tema competencial i finançament. Considerant les competències actualment de l’ajuntament d’Eivissa, els serveis que realment acaba donant i els que considera que podria acabar donant millor que una altra administració. Quins serveis creus que s’haurien de…