*ENTREVISTES

Territoris

Joan-Ribas-ib

Joan Ribas

“Totes aquestes competències relacionades amb l’atenció a les persones haurien d’estar ben finançades per poder estar centralitzades en els ajuntaments”

diego-gomez-2

Diego Gómez

“La Llei de racionalització implica un control exhaustiu que dificulta la gestió i ens obliga a ser molt creatius per a poder atendre les necessitats municipals”

Jaume-Renyer-cat

Jaume Renyer

“El Camp de Tarragona hauria de ser àrea Metropolitana seria l’estructura més adient per la gestió i administració dels serveis bàsics”

Rafael-Ruiz

Rafael Ruiz

“La Llei d’estabilitat pressupostària és una mesura estatal que estaria molt bé per a administracions que tenen deute i estan arruïnades, però no per ajuntaments que estan sanejats”

Jose-Morell-1

José Morell

“Crec que a Espanya hi ha un gran problema de minifundisme municipal amb una difícil solució. Al voltant dels municipis s’ha creat una forta identitat i no es poden agrupar per decret”

Josep-Maria-Elorduy-Vidal-1

Josep Maria Elorduy

“Els Ajuntaments, quan veuen que els seus ciutadans no estan ben servits, se n’ocupen, no perquè en tinguin les competències, sinó per la vocació de servei públic”

Joan-Josep-Malras-i-Pascual

Joan Josep Malràs

“Crec que el més important seria que els ajuntaments poguessin resoldre les necessitats dels ciutadans, i per a la resta, enxarxar administracions. En el món rural hem d’anar de la mà d’altres per a accedir als recursos que, per escala, no tenim”

GloriaCorral

Glòria Corral

“El 90% dels problemes d’habitatge que tenim prové dels lloguers turístics d’edificis residencials”