LOCALMED Governança local a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani-EURAM.

Un projecte sobre les maneres de fer dels ajuntaments.
Finançament – Servei – Transparència – Democràcia participativa – Disseny de ciutat i poble – Cooperació territorial.

*ENTREVISTES

Territoris i Experts

Les entrevistes són una de les vies a través de les quals ens aproximarem a la governança local de l’EURAM.
Específicament, considerem dos grups d’entrevistes: a representants dels ajuntaments (entrevistes territoris)
i a experts sobre diferents matèries de la governança local (entrevistes experts).
Andres-Boix-perfil

Andrés Boix

“La llei de règim local no ha servit per a redissenyar el mapa local i la funció dels municipis”

Joan-Ribas-ib

Joan Ribas

“Totes aquestes competències relacionades amb l’atenció a les persones haurien d’estar ben finançades per poder estar centralitzades en els ajuntaments”

Jaume-Renyer-cat

Jaume Renyer

“El Camp de Tarragona hauria de ser àrea Metropolitana seria l’estructura més adient per la gestió i administració dels serveis bàsics”

MAITEVILALTA-

Maite Vilalta

“Cal reforçar la relació entre la hisenda de la Generalitat de Catalunya i la dels governs locals”

*DEBATS

Procés de debat

A banda de les entrevistes, considerem necessàries posades en comú territorials per contrastar idees i experiències al voltant de la governança local. Aquests debats, principalment protagonitzats per representants municipals, es desenvolupen al llarg dels diferents àmbits funcionals de l’EURAM.

ANAR A DEBATS