Mariona Tomàs

Entrevista a: Mariona Tomás Fornés / 20 de desembre de 2017 • Quina seria l’organització territorial (comarques, àmbits funcionals, vegueries, províncies) que més convindria a l’àmbit metropolità? “Als països nòrdics, els ajuntaments tenen moltes competències. Gestionen la majoria d’àrees (educació, salut, etc. ) i, per tant, la gent, com que veu que els ajuntaments tenen…

Jaume Renyer

Entrevista a: Jaume Renyer Alimbau / 29 de novembre de 2017 De fa anys he defensat la conveniència que el Camp de Tarragona s’estructurés com a àrea metropolitana, cosa que fa temps que és un projecte però no s’ha materialitzat legislativament al Parlament de Catalunya. Crec que seria l’estructura més adient per a la gestió…

Joan Ribas

Entrevista a: Joan Ribas Ferrer / 29 de novembre de 2017 • Una primera qüestió dins del marc del tema competencial i finançament. Considerant les competències actualment de l’ajuntament d’Eivissa, els serveis que realment acaba donant i els que considera que podria acabar donant millor que una altra administració. Quins serveis creus que s’haurien de…