*DEBATS

L’àmbit local de l’euroregió de l’arc mediterrani

Amb la voluntat de construir discurs de proximitat entorn als nous reptes de governança locals, hem articulat per a administracions locals un total de 16 debats territorials seguint criteris d’illa, vegueria i àmbit funcional.

És així com tenim en compte que el model de ciutat mitjana (15.000-40.000 habitants) és el predominant en l’estructura territorial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM). De la mateixa manera, assumim que aquestes entitats locals han de realitzar un major esforç per fer arribar les inversions en infraestructures i garantir uns serveis públics de qualitat als seus àmbits territorials.