Albert Puigvert

Entrevista a: Albert Puigvert / 22 de maig de 2018 • Quina hauria de ser l’organització municipal, sobretot pensant en els municipis petits i la prestació de serveis? Quin paper han de tenir els consells comarcals o les vegueries? L’agrupació a una escala inferior a la comarca és funcional? “Els tipus de serveis s’han de…

Ramón Galindo Caldés

Entrevista a: Ramón Galindo Caldés / 04 de desembre de 2017 Línies de recerca: Dret local, cooperació interadministrativa, àmbits de frontera entre Comunitats Autònomes (Catalunya, Aragó i País Valencià). • Què pensa de la reforma del règim local de 2013? Quines implicacions ha tingut? La reforma del règim local de 2013 tenia clarament un afany…

Lluís Medir

Entrevista a: Lluís Medir Tejado / 5 de desembre de 2017 • Què pensa de la reforma del règim local de 2013? Quines implicacions ha tingut? “La reforma del règim local de 2013 ha complicat molt i durant molt de temps la gestió ordinària dels municipis” La reforma del règim local de 2013 jo crec…

Maite Vilalta

Entrevista a: Maite Vilalta Ferrer / 4 de desembre de 2017 • Tenint en compte les competències que actualment tenen els ajuntaments, els serveis que realment acaben donant i els que considera que podrien donar millor que una altra Administració, quins serveis cediria a administracions de més nivell i quins demanaria per als ajuntaments? (evidentment,…

Núria Bosch Roca

Entrevista a: Núria Bosch Roca / 30 de novembre de 2017 • Considerant les competències que actualment tenen els ajuntaments, els serveis que realment acaben donant i els que considera que podrien donar millor que una altra Administració, quins serveis cediria a administracions de més nivell i quins demanaria per als ajuntaments? (Evidentment, entenem que…

Andrés Boix

Entrevista a: Andrés Boix Palop / 9 de novembre de 2017 • Quina valoració fas de l’actual estructura competencial dels ajuntaments i la vigència de la llei de règim local de l’any 2013? “Les estratègies de fusió no poden funcionar només per prescripció legal, calen mecanismes que motiven la fusió voluntària” Aquesta reforma, impulsada pel…

Mariona Tomàs

Entrevista a: Mariona Tomás Fornés / 20 de desembre de 2017 • Quina seria l’organització territorial (comarques, àmbits funcionals, vegueries, províncies) que més convindria a l’àmbit metropolità? “Als països nòrdics, els ajuntaments tenen moltes competències. Gestionen la majoria d’àrees (educació, salut, etc. ) i, per tant, la gent, com que veu que els ajuntaments tenen…